En ny tankeretning

Hjem  *  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk
 

Artikler og essays

På linkene nedenfor ligger stoff som er skrevet i perioden fra 2005-2009.  Dette er stoff som har kommet fram etter hvert som jeg oppdaget mange ting i et helt nytt perspektiv, etter hvert som jeg fjernet våre egne fastgrodde tankemønstre/oppfatninger gjennom forløsning Jeg oppdaget stadig hvordan vi mennesker har kjørt oss fast i systemer som er basert på "opplest og vedtatte sannheter"... som ikke er sannheter i det hele tatt! Jeg mener det er disse gamle oppfatningene våre som bringer utviklingen i verden i feil retning.

Jeg er opptatt av hvordan de akademiske forskningsreglene som Galilei presenterte for 400 år siden, fremdeles styrer den akademiske tenkningen og forskningen, uten at man har tatt høyde for den moderne fysikken som kom for 100 år siden.  Det aller meste av tenkning i samfunnet baserer seg på Newtons modell av verden og ikke Niels Bohrs atommodell, Max Plancks kvantemekanikk eller Albert Einsteins relativitetsteori. Det er som om verdens vil bedras... Men det tok også ganske lang tid før menneskeheten forsto at jorda var rund... og at sola gikk rundt den... Det er 500 år siden "oppdagelsen" av makrokosmos.  Og ca 100 år siden mikrokosmos... Og hvor står vi i dag?

Det jeg har oppdaget etter hvert, er at ALT som finnes er BEVISSTHET i forskjellige former og på forskjellige måter. 

Jeg skriver gjerne for aviser og blader.  Bare ta kontakt.

På søk etter sannhet En utforskningsreise

2 artikler, skrevet for Avisa Nordland
"Både Bush og Bin Laden" og "Vitenskap og tomrom".

3 Essays om hvorfor vi trenger å endre tenkning om oss selv