En ny tankeretning
Egenskaper som skaper fred!

Introduksjon  *  Hjem  *  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  Hva du kan gjøre *  Butikk
 


Alle partiklene som til sammen danner livet på jorda har alle kunnskap om alle de arter som fins her! Til sammen har de lagret erfaringene som er utviklet. Denne minnebanken har vi alle sammen tilgang til. Den er vår universelle bevissthet.

I den fysiske virkeligheten viser lyspartiklene at de kan vibrere i alle regnbuens farger. Men eksistensen består ikke bare av fysisk virkelighet og mennesket består ikke bare av fysisk kropp… Alt i eksistens består av partikler som spinner på forskjellige måter, også tankene og følelsene våre! Hver egenskap har faktisk en tilhørende fargevibrasjon.

Vi blir født med visse egenskaper som former oss individuelt som mennesker. Når vi møter situasjoner som lærer oss noe positivt om oss selv gjennom refleksjon og selverkjennelse, gjør vi bestemmelser som får livet til å bevege seg oppover i livs-spiralen. - Da utvikler vi nye egenskaper som er farger i vår livs fargespekter.

På denne siden blir du invitert til å ta inn nye egenskaper gjennom å fylle cellene dine med farger og visshet! Med viten om hva egenskapen betyr, kan du erklære at du ER egenskapen.
Da tiltrekker du deg partikler til feltet ditt som begynner å spinne i en ny fargevibrasjon og du danner nye egenskaper! Deretter trenger du aktivt å bli bevisst at du har dem og ta dem i bruk!


Først av alt, erklær hvem du er ved navnet ditt, fødselsdatoen og kjønnet ditt. Gjerne andre kjennetegn ved den du er. Ellers vil sjelekomponentene kunne hoppe ut av deg og inn i feltet til en annen, eller simpelthen bli en del av den universelle energien! De består av bevisste partikler som trenger å vite at de tilhører deg!

Lukk øynene og se for deg at alle cellene dine fylles med den aktuelle fargen. Deretter fyller du energifeltet rundt deg med samme fargen mens du repeterer at du har egenskapen. Til slutt visualiserer du en Livets Blomst kule (i feltene til høyre) rundt aurafeltet som spinner med klokka.
Det kan være fint å jobbe sammen i grupper slik at man fullt ut vet hvordan egenskapen er, men det er ikke nødvendig. Det som er viktig, er å være ærlig med seg selv og erkjenne at man virkelig vil ha denne egenskapen.

Jeg anbefaler å si utsagnene høyt for deg selv og begynne med at du ER egenskapen, f. eks:
"Jeg er kjærlighet til andre i balanse med kjærlighet til meg selv."
"Jeg er respekt for meg selv og andre."
Dette kan virke rart i begynnelsen, men saken er den at vi ER vår sjel så dette er noe vi trenger å erklære at vi er. Vi er vant til å si at vi har en egenskap og så bruker vi adjektiv når vi sier at vi er noe, f. tålmodig. MIn erfaring er at det virker mye sterkere å si f. eks "Jeg ER tålmodighet". Du venner deg fort til det! :) Det åpner seg nye dører i livet ditt!


 

 

Livsglede

 


Ro

 


Ærlighet mot meg selv og andre

 


Respekt for meg selv og andre

 

Evne til å endre holdning

 


Håp og optimisme

 


Evne til å være rettferdig

 

Jeg er evne til å handle. (Jeg gjør det jeg trenger å gjøre uten å utsette).

 


Evne til å se alle mennesker som likeverdige

 

Hjelpsomhet

 

Takknemlighet

 

Hjelpsomhet

 


Medfølelse

 

Omtanke

 


Aksept av meg selv slik jeg er og andre der de er i sin utvikling

 


Å stole på at andre tar ansvar for seg selv.
 


Evne til å tilgi
En sølvaktig farge, også kalt platina

 

Ære
sølvaktig

 

Ønske om å lære

 
Å se som en utfordring det som synes vanskelig

 

Glede over å tilgi

 

Glede over å skape

 


Evne til aldri å gi opp på veien yil det gode

 

Evne til å være leken

 

Tillit til egne skapende tanker
skinnende gull

 

Raushet

 


Godhet

 

 

Evne til å lære ved å observere livet

 

Tålmodighet

 

Evne til å innrømme at jeg har gjort noe som ikke tjener meg selv eller andre

 


Glede over å skape og forstå metaforer

 


Evne til å visualisere

 

Å se det vakre i en annens ansikt


 

 


Skjønnhetssans

 


Evne til å gi slipp på det som ikke tjener meg

   

Evne til å være intim uten å være seksuell

 

Mot

 

Å tillate andre å utvikle seg i sitt tempo og på sin måte
 

 
Tillit

 


Å være en god lytter

 


Klarhet

 


Ydmykhet

 


Stolthet over den jeg er

 


Verdighet 

 

Evne til å se hvordan min emosjonelle smerte skaper vanskene i livet mitt.

   

Evne til å føle sannheten i hjertet

 Ansvar for meg selv og for fellesskapet

 


Evne til å si hva jeg mener uten å såre

 


Evne til å se og forstå hvordan andres følelsesmessige smerte skaper deres liv

 


Aksept og verdsettelse av mangfold

 


Takknemlighet til Jorda, plantene og dyrene, elementalriket, og alle i høyere dimensjoner som bidrar til en god utvikling på jorda

 

Samarbeid

 

Omsorg

 


Fleksibilitet

 

Kjærlighet til andre i balanse med kjærlighet til meg selv

 


Tillit til at andre finner sannheten i hjertene sine

 


Glede over fellesskap med andre

 

Å holde positive løfter til meg selv og til andre

 


Barnlig og uskyldig glede

 


Glede over å gi og over å glede andre

 

Min gode venn Kenneth Lamøy har laget Livets-Blomst-kule-bildene slik at du kan klikke dem å se dem for deg også i full skjermstørrelse.

Nedenfor er det hjertegrønne Livets Blomst-hologrammet for takknemlighet, samarbeid, tillit, omtanke, medfølelse