Frigjøringsnøklene
Hjem

Redskaper
til et bedre liv

Praktisk bruk

Følelseskart

Å finne
minnet

Det indre
barnet

Irrasjonelle
mønstre

Løsriving

Å bli glad
i seg selv

Viljestyrke og tålmodighet

Butikk


Coaching og introduksjon i hvordan man bruker Frigjøringsnøklene.

Jeg veileder i bruken av nøklene i praksis. Jeg ser på det jeg gjør som undervisning/innføring i hvordan man tenker i forhold til nøklene. Så om du simpelthen ønsker en innføring i hvordan du kan bruke nøklene i dagliglivet, må vi ta utgangspunkt i livet ditt.

Vi starter alltid med en samtale der du forteller om deg selv slik at jeg får et inntrykk av deg og livet ditt. Hvis vi er på samme sted leder jeg deg inn i en avslappet tilstand der du går tilbake i tid for å finne minnet som din sjel aller helst vil at du skal se på. Om det er vanskelig for deg å finne det ved egen hjelp, bruker jeg mine evner der jeg går tilbake i tid og hjelper deg å se. Jeg er i stand til å gå inn i energifeltet ditt for å hjelpe deg å se hva som forårsaker smerten/problemene dine. Om du ikke har spesielle problemer, men ønsker å jobbe med å frigjøre deg fra vaner og mønstre, gjør vi det på samme måte. Cellene dine og sjelen din vet hva du trenger mest om du ikke selv kan sette ord på det.

Jeg gir gjerne veiledning over telefon. Det er ofte det beste for du får være i dine egne trygge omgivelser. Etter at du har fortalt litt om deg selv, får jeg hjelp av min mestersjel som kan se feltet ditt og hva du trenger å se og forstå.

Tidsrammen for en slik time varierer i forhold til det du tar opp. Det tar vanligvis 1-3 timer. Jeg beregner alltid god tid så du skal ikke være redd for å ikke bli tatt vare på. Jeg gir aldri slipp på klienter uten at de er kommet gjennom det de strever med og har funnet ro. Hvis jeg forstår at det handler om et større tema, foreslår jeg et lengre fysisk møte der jeg kan hjelpe deg over 1-2 dager.

Pris: kr 750,- pr konsultasjon.  Ønsker du en skriftlig veiledning i bruk av Frigjøringsnøklene i forhold til et tema du strever med, kan du også ta kontakt på epost. Det er mulig å bruke Skype til muntlig veiledning, med eller uten bilde.

Send epost eller ring 75584615 eller 9515 4025 for timebestilling.

 

 

Jeg ser ikke på meg selv som terapeut,
men som rådgiver i hvordan du kan lære deg denne teknikken.

Hilsen Inger Susæg

Fra forfatteren