En ny retning for forskning?

Hjem  *  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk


Jeg inviterer uredde forskere til å utfordre meg og dere selv til å gå helt nye veier og undersøke muligheter dere ikke har drømt om var mulige?

Tør du å inkludere partiklers bevissthet i din forskning?

Det er ca 500 år siden Kopernikus fant fram til det heliosentriske system, at jorda går rundt sola.  Han møtte stor motstand og det han skrev ble ikke utgitt før etter hans død i 1543.
Det er ca 400 år siden Galilei utviklet reglene som kom til å bli den moderne naturvitenskapens retningslinjer. Å måle alt med de fysiske sansene og å sammenligne resultater for å finne ut av tilværelsen. Også han hadde store problemer med å bli anerkjent for sine tanker.  På den tiden var det først og fremst kirken som var redd for at menneskene skulle finne nye sannheter. I middelalderen hadde all forskning vært gjort ”til ære for Gud”. Men middelalderen var over og den nye tida kom med nye oppfatninger om virkeligheten og mange nyvinninger for menneskeheten. Fram til da hadde kirken vært den viktigste maktfaktor i det vestlige samfunnet.
Det er ca 100 år siden Niels Bohr la fram atommodellen, Max Planck la fram kvantemekanikken, og Albert Einstein la fram relativitetsteorien. Har disse teoriene egentlig endret noe særlig på vår oppfatning av virkeligheten? Har vi endret vår oppfatning om grunnleggende tenkning og forståelse av oss selv som levende vesener?  Egentlig ikke… fortsatt har vi et mekanisk verdensbilde bygget på Newtons lover. Selv om vi har gjort enorme framsteg i løpet av dette hundreåret har vi enda ikke funnet svar på de største utfordringene:

helse, fred og rettferdighet

Kanskje vi må se etter helt andre måter å tenke og forske på enn de måtene det gjøres på i dag?

Jeg mener det er grunnleggende for vår framtid som art, at vi hever blikket og ser i nye retninger.
Hvilke maktfaktorer er det som hindrer oss i å se i nye retninger?
Hvem er det denne gangen som er redde for å gi slipp på gamle sannheter?

Det er faktisk 400 år siden Descartes slo fast de berømte ord: ”Jeg tenker, altså er jeg”.  Ble han stoppet, mon tro, av noen som ikke ville tenke logisk i fare for at de bestående trosformene skulle blir gjennomskuet?

Er du er som kan tenke deg å gå helt nye veier? Samarbeide på tvers av de opptrukne fag-grensene og dermed bygge bro mellom fag som tradisjonelt ikke har jobbet sammen?

For eksempel.

Kunne det være interessant å måle hjernefunksjonen min? Blodet mitt? (Jeg er det som kalles "opplyst" hvilket bl.a. betyr at jeg har direkte kontakt mellom intuisjon og sinn.)

Kunne det være interessant å snakke med kreftceller? Jeg snakker med celler.

Ville det være interessant å teste ut om det partiklene sier til meg stemmer? Jeg kommuniserer med partiklene som jeg består av.

Er du historiker? Kunne du være interessert i hva jeg kan fortelle om det gamle Egypt? Historiske steder i Norge? På mange steder kan jeg tune meg inn på det som har skjedd der. Jeg mener at bevisstshetsforskning har mye å tilføre arkeologi og historie. Ta en titt her.

Har du bruk for innspill og ideer til din forskning? Gjennom 9 år har jeg arbeidet med sammenhengene mellom følelsene, tankene og kroppen. Resultatat av dette finnes nå i bokform: "Livsenergien og cellenes hemmelighet". Manuskriptet er nå oversatt til engelsk (Feb 2015)

Jeg gir gjerne friske innspill til fagmiljøene i form av forelesninger også.

Inger Susæg    epost

 


Ta kontakt HER