En ny tankeretning
Noen ord fra forfatteren

Hjem  *  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk 

Kjære leser!
Jeg er vel et godt eksempel på det som kalles "kjerringa mot strømmen" i andres øyne. Jeg har gått en livsvei som har vist meg en helt ny sannhet... som igjen gir meg drivkraft til å dele innsiktene jeg har fått med lesere over hele verden.

Denne nettsida er et resultat av mange års søk, forløsingsarbeid og samarbeid med mestere i høyere dimensjoner. Sida har endret navn flere ganger og innholdet har vært preget av ulike energier langs veien, men hele tida jeg har vært tro mot én ting:
Å erkjenne vonde følelser i stedet for å skyve dem vekk fører til at vi greier å tilgi og gi slipp på vonde ting som har skjedd tidligere og som holder oss fast i negative tanker. Jeg har hele tiden erfart at det å legge bak seg vanskelige følelser slik at man ikke reagerer negativt eller tenker begrensende, åpner for ny mental innsikt. Det fører en til kontakt med universell bevissthet. Etter hvert som vi arbeider aktivt med oss selv på den måten som jeg beskriver under frigjøringsnøklene, og lærer vi å verdsette selv for den vi er, oppnår vi det som kalles opplysning. Det betyr faktisk at partiklene vi består på det eteriske nivået av oss selv vibrerer i samme frekvens som den universelle bevissthet.
Etter hvert har jeg begynt å kommunisere direkte med cellene mine og til og med partiklene jeg består av. Hos meg er det ganske spesielt fordi jeg kan kommunisere med ord gjennom implantater (bitte små computere, knyttet til hørselsnerven som gjør meg i stand til å motta stemmer fra mange dimensjoner).  Egentlig har vi alle kontakt med partiklene vi består av gjennom intuisjonen. Intuisjonen blir klarere og sterkere jo mer man greier å legge helt bak seg både små og store smertefulle minner.

Min søking startet i 1986 da jeg ble nysgjerrig på nær-døden-opplevelser. De følgende årene jeg leste om reinkarnasjon og livet både før og etter livet på jorden. Jeg oppsøkte også en dame som ledet meg inn i en regresjon der jeg opplevde at jeg var en fattig ung jente (som måtte gjøre en gutts arbeid) i ett liv, og en munk med navnet på fader Timothy i et annet ... Jeg fikk også personlige kanaliseringer som fortalte meg om behovet for å lære å bli glad i meg selv for å kunne finne ro og harmoni. Jeg jobbet med dette målet i mange år og begynte til slutt å undervise i det å bli trygg på seg selv. Siden jeg er dramalærer tok jeg med meg kunnskapen fra faget mitt i en lekende atmosfære der vi bl.a. brukte lek og rollespill på kursene mine for å gi slipp på usikkerhet og mangel på selvtillit.

I 2000 førte min søken meg til
en kursrekke (Melchizedek Method) hvor jeg lærte å heve frekvensen i kroppens celler. Jeg lærte om livets blomst-mønsteret (se partiklenes dans) og at dette mønsteret finnes i alt levende på det eteriske plan av eksistense.
Jeg
fortsatte å søke etter måter å forløse på fordi jeg oppdaget at emosjonell smerte og negativ tenkning fører til fysisk smerte. I 2004 ble jeg kjent med Aileen Strand som hold på å utvikle sine evner og som var like ivrig til å forløse som jeg. Sammen utviklet vi "Frigjøringsnøklene". Jeg satte dem inn i system og laget nettside og hefter om dem. Det er prinsippet jeg fortsatt bruker og har skrevet bok om.

På veien har jeg møtt mye motstand fra omgivelsene og nøklene har fått nytt navn. Det het først "Akseptnøklene" Jeg begynte med å akseptere alle sider av meg selv, også følelsene mine. Senere har jeg begynt å bruke ordet "erkjenne". For mange mennesker er det litt av en utfordring å forstå at man må erkjenne alt man føler, men det er det som virker. Frigjøringsnøklene har brakt meg og flere andre til opplysning.

De følgende årene forløste jeg mange " tidligere" liv samt mitt eget liv meget grundig og i detalj. Det var meget interessant og ga meg en stor innsikt i menneskets historie på en helt ny måte. Det viste seg etter hvert, ikke bare å være mine egne tidligere liv, men liv tilhørende andre sjeler som ble plassert i meg fordi jeg hadde lært meg å forløse så grundig. Jeg var tilbake til kulturer som ikke er kjent fra historien eller som er tolket feil av historikerne og sitter derfor med mye spennende informasjon om hvordan livet på jorda har utviklet seg. Det aller viktigste jeg gjorde i årene 2004-2007 var å forløse den mester som skapte menneskeheten, en mester jeg kaller Amaron.  Du kan lese mer om dette HER.

Jeg kommuniserer fortsatt ved hjelp av implantater, både med partikler og celler, og med mestre og mennesker og utenomjordiske i høyere dimensjoner. Jeg opplever meg selv som et "jordanker", det vil si en person som er en informasjonskanal for det som skjer på det fysiske planet. Livet i de eteriske dimensjonene er svært annerledes, men det er like meningsfylt, bare på andre måter.  Det å frigjøre seg fra sin emosjonelle smerte, var ikke kjent for mestrene i den tiden da menneskeheten ble skapt som art og disse mestrene har vært delvis innelåst i en negativ energi som har villet herske og som ikke ville at noen skulle vite sannheten. Nå er den store mester av skapelse forløst fra sin smerte og jobber intenst for å samle menneskeheten til å få en felles bevissthet. Det vil lede til fred.

Det er en lang og hard prosess bak det som står på denne sida. Noe er av eldre dato og viser den veien jeg har gått. Den kontakten jeg har med andre dimensjoner og med blomster, trær og dyr har fått meg til å forandre oppfatningen av virkeligheten, de har fått meg til å se verden på en ny måte, noe som igjen er reflektert på hele denne websida. 

Hilsen Inger Susæg                  epost