På søk etter svar...
Alle knappene ovenfor er kapitler i det resonnementet jeg brukte da jeg søkte innover og utover for å finne min vei.

 

 

 

 

Hjem

Bevisst energi

Rørledningsmodellen

Universell energi

Paradokset

Biblioteket

Forførelsen

Veien hjem

Disse sidene ble skrevet vinteren og våren 2005 og justert litt forhold til ny innsikt som har dukket opp under veis.
Tekstene er ment å leses etter hverandre.

Tilbake til livsbobler.no  

 Vi er faktisk hele tiden i stand til å koble oss til den bevisste energien som er overalt i Universet, fordi den er i hjertet.

Det jeg kom fram til, ga meg en ny tenkemåte slik at jeg forandret oppfatningen av meg selv og oss mennesker... hvem vi er og hva som er hensikten med å være her. Jeg fant, at vi alle er EN energi-organisme som utvikler seg ved å skape hvert eneste øyeblikk.

Jeg oppdaget at det er måten menneskene i dag oppfatter verden på, som holder oss fast i en situasjon som vi ikke lenger er tjent med...
- D
et som stadig fører til ufred og lidelse, er vår oppfatning av oss selv og hverandre.

Hovedfokus er hvordan alt forandrer seg når vi betrakter alt i skaperverket som bevissthet og som Enhet.  Siden vi ikke har visst hvordan energiene fungerer, har vi vært prisgitt vår egen overbevisning som holder oss fast i det verdensbildet vi har, og ikke minst det bildet vi har av oss selv.  Vi trenger en ny måte å tolke selve livet på! 

Hva er det som får oss til å skape konflikter og urettferdighet? Jeg har funnet ut at det er de følelsesmessige smertene som hver enkelt av oss bærer med oss. De er drivkreftene bak alle slags negative tanker og handlinger, det er 'drivstoff' i alle konflikter mellom mennesker.  Likevel blir ikke det vi føler sett på som viktig av vitenskaplige miljøer eller myndigheter, men sett på som en del av privatlivet og ikke medregnet i  f. eks fredsarbeid... eller helsearbeid!

Når vi forstår de nødvendige endringene vi kan gjøre,  vil vi få tilgang til den enorme bevisstheten som vi er deler av. Vi er direkte forbundet med Den Universelle bevisstheten. Vi ER alle sammen i forbindelse med den Universelle energiens bevissthet. 
Vi har alle ansvaret for å bruke den frie viljen vi har fått for å snu utviklingen på jorda i en positiv retning. 

Det kan ikke gjøres med dagens tenkemåter.  Det må starte fra innsiden av hvert eneste menneske og i en fullstendig ny ramme. Politikken kommer til å endre seg raskt når menneskene gir slipp på det gamle.  Partiklene som er tilgjengelig i den nye universelle bevisstheten vil vibrere i følge alle de universelle egenskapene. Det vil føre til løsninger der mennesket og naturen er i sentrum og ikke egoet, pengemakta og  materialismen. Vold, overgrep, korrupsjon, manipulasjon og krig vil avta raskt fordi den nye universelle bevisstheten vil ikke gi energi til mennesker som utøver slike handlinger. Slike væremåter vil dø ut.

Samtidig vil det vokse fra i bevisstheten mange nye løsninger og tenkemåter i forhold til de utfordringene vi står overfor, helse, fattigdom, miljøspørsmål, verdensøkonomi og ikke minst kriminalitet innen bedriftskulturer.

    Fabuleringer jeg skrev på veien finner du også i 3 essays