En ny tankeretning

Introduksjon  *  Hjem  *  Vår dyrebare Jord  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk
 

Naturen er vår venn

Cellenes enorme innsikt

Partiklenes dans

Fredsengasjementet

Livets opprinnelse og vår dyrebare planet Jorda

Da jeg begynte å resonnere for å finne svar, filosoferte jeg mye over hva livsenergien egentlig er. Hvor den kommer fra. Nå har jeg lært mye mer... Liv er lyspartikler på forskjellige måter - og de er bevisste. Når vi elsker livet og er takknemlige - ja da gir partiklene oss mer livsenergi ved å spinne fortere! For livsenergi er cellenes kjærlighet til seg selv, programmert av den mester som skapte livet på jorda Amaron, den gang menneskeheten oppsto som art. Når vi er fornøyde med livet og ser positivt på ting, har vi mest livsenergi.
Det var en annen mester utenfra som kom hit til planeten først og som skapte vannet og lufta, som ga grunnlaget for liv. 
Senere kom en annen mester, Amaron til den fantastiske blå planeten. Han brakte bl.a. med seg Universet Sirius' kunnskap om strukturer for liv og begynte å eksperimentere. Han hadde vært i mange sivilisasjoner og hentet kunnskap om skapelse. Disse mestrenes kropper var av eterisk energi . Den første celle var født.  Amaron var opprinnelig "sønnen" til  Den Lemuriske Mor. Den Lemuriske mor oppsto faktisk fra én partikkel som begynte å utvikle de første grunnleggende egenskapene for sjeleenergi. Deretter delte hun sin visdom med alle lyspartikler i sitt univers.  Det er den partikkelen som nå formidler den universelle visdommen til meg. Hun gir nå igjen sin visdom til alle partikler i vårt univers. I millioner av år har hun ikke visst hvem hun var på grunn av de negative partiklene som infiltrerte vår galakses mestre.  De gamle skapende mestrene som i tusenvis av år ikke har visst hvem de var som seg selv, har nå besluttet å forløse sin emosjonelle bagasje som mennesker. Det betyr at hver av dem har valgt ett av de mennesker som har partikler av deres opphav. De må jobbe med å forløse sine sjelers partikler i lang tid og vil etter hvert bli opplyste mennesker på jorda. Samtidig har disse eldgamle og tidløse mestrene evne og kapasitet til å fungere som mestre i alle dimensjoner.

Vår fantastiske planet er en av de mest dyrebare planetene i Kosmos. Det finnes bare en annen planet med fysisk liv i vår galaklse, kalt Taurus. Der er det planteliv og planteetende dyr, men ikke rovdyr og mennesker. Det er rundt den planeten Engleriket har holdt til som eterisk energi.  Livet her på jorda har eksistert i millioner av år og visdommen som partiklene har utviklet gjennom jordas historie ligger lagret i dem. Partiklene vet hvordan de skaper alle artene, fordi de en gang ble programmert til det av de skapende mestrene. De beso selv av partikler som spinner som sjeler og har kropper av eterisk energi! Det var ingen kraft utenfor som besto av noe annet enn partikler.... Det er partiklenes samlede visdom som viser vei.

Vann består av lyspartikler med opprinnelse i vår sol. Partiklenes natur er å være trukket inn i sola i solsystemet for å spinne seg selv motsols, for å rense seg selv, for så å danse videre i eksistensens partikkeldans. Vannet som er det spesielle med planeten vår er grunnlaget for alt livet her. Det finnes ikke liv ute at det er vann til stede. Da den første celle var skapt, begynte en enorm plantevekst ut fra multipliserte programmeringer uten at plantene hadde forankring på land! De vokste ut fra vannet og lyset med en voldsom kraft... 

Partiklene i oljen er planter som gikk over i en mekanisk form da store jordskjelv rammet planeten på grunn av den store veksten. Det mestrene forteller meg, er at plantene på daværende tidspunkt hadde utviklet en enorm vekst på grunn av kjærlighet og skaperglede. Partiklene i oljen inneholder derfor all kunnskapen om cellestrukturen... Når vi begynner å oppfatte betydningen av at partikler er bevisste, fordtår vi at partiklene fra eksos er lyspartikler som har bevissthet. De behøver vi tenke på en helt annen måte i forhold til miljø! Vi trenger i alle fall utvinne oljen i mye langsommere tempo.

Planeten vår utviklet seg fra å være en blå vannplanet til å være en grønn planet! Lyspartiklene elsket seg selv og den dansen de danset da de oppdaget gleden over å skape i samarbeid med partiklene i den fysiske dimensjonen. Mange av de partiklene som hadde vært lyspartikler rundt jorda gikk over i fysisk form og begynte å spinne i atomer i oljen som har vært / er inne i jorda. Disse partiklene er gjennom eksos frigitt til å være lyspartikler igjen! De renser seg selv gjennom å spinne seg selv mot klokka inne i sola! Så kommer de tilbake, renset... eller fortsetter å gjøre det til de er rene - hvitt lys! Det er deres  natur. Hvis de ikke hadde hatt denne evnen, hadde planeten vår virkelig vært forurenset!

For å forstå hvordan vi trenger å ta vare på jorda, trenger vi å ha kunnskap om partiklene! Oljen som er igjen bør nå utvinnes i mye langsommere tempo! Den bør, etter min mening brukes til å fly over de store havene... Ellers må vi lære oss å bruke el-biler og elektiske tog i mye større grad - og å se at solenergien kan utnyttes på mye bedre måter!  Partiklene forteller at det er mye vi ikke vet enda. Solcellepaneler kan brukes i mye større grad, bl.a. som framdrift på biler.

For å forstå hvordan vi skal ta vare på Jorda, trenger vi først og fremst å elske den vakre planeten vår. Vi trenger å stoppe og reflektere hver eneste dag! - Slik at vi ikke tar livet som en selvfølge, men virkelig skatter det. Fordi det er alle partiklenes visdom til sammen som er Livet. De store mestrene som igangsatte det vil vi i årene som kommer bli kjent med på mange måter. De har nemlig vært innelåst i en energi som hindret dem i å være seg selv og se ting med sine egne øyne, omtrent siden menneskerasen oppsto.

 

Forklaringsmodeller