En ny riktning

Införandet  Hem  Vår dyrbara planet  Frigöringsnycklarna  Egenskaper som leder till fred  Från författaren


Naturen är vår vän

Den nya energin innehåller en stor kärlek både till planeten och naturen. Den nya tänkningen kommer att få oss att helt ändra våra hållningar till växter och djur som kontinuerligt ger oss gåvor. Alla djur och växter som vi ger kärlek till, kommer att vara med oss upp i en ny dimension!

I många tusen år har vi tagit naturen runt oss för given. Den har bara varit där som en självklarhet och få av oss har verkligen lagt märke till hur många gåvor vi får från växter och djur. Allt vi tar in av mat kommer ju från naturen! Var enda atom i våra kroppar kommer från jordsmånen... som åter har blivit växter - och djur – och blivit våra kroppar.

Nu är tiden kommen till att verkligen förstå hur allt hänger samman. Vi bor på en planet där vi ursprungligen har utvecklat oss från enkla individer, som Darwin upptäckte. Men samtidigt har vi också fått impulser och strukturer från skapande mästare på de högsta dimensioner. Jorden är en sorts lekplats och samtidigt en utvecklingsbas!


Vi kan se mänskligheten som en ”kropp”
Du kan se på denna stora energi som vi tillsammans ÄR, som ETT VÄSEN med en enorm kropp där vi allesammans är celler. Vi människor har olika funktioner och uppgifter här på jorden, så att cellerna i vår kropp har olika uppgifter. I förhållande till vår kropp är det lätt att förstå att alla olika celler måste göra sin jobb för att hela kroppen skall fungera. Leverceller gör det som är levercellers uppgifter och muskelceller gör det muskelceller skall... Och de respekterar varandra så att de fungerar tillsammans...! Så är det med oss människor också. Vi är alla olika, men ändå lika viktiga för att den stora organismen ”Mänskligheten” skall fungera som EN. Detta är den förståelse vi nu behöver växa in i för att se oss själva på ett helt nytt sätt. Vi behöver öppna oss för det nya medvetandet.

Jorden är en intressant planet för mästare i många dimensioner därför att den är så speciell... därför att vi har vatten (som är en materialiserad parallell till det vita ljuset och mycket välägnat att programmera...) och det rika växtlivet som är en följd av det. Detta är en enorm rikdom, inte bara för vår planet och för mänskligheten, men för hela galaxen.

Efter hand som vi släpper gamla tankeformer och öppnar upp för det nya medvetandet vill vi mer och mer öka frekvensen i våra atomer. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi ger kärlek och tacksamhet till planeten, växterna och djuren. Resan ner i lidande och separation är över och vi skall se och förstå en annan verklighet. Vi kommer snart att bekräfta Einsteins relativitetsteori om att vi har befunnit oss i en ”utkrängning” av tid! Vi kommer att gå in i en helt annan tidsuppfattning. Alla växter har redan denna tidsuppfattning. De är också medvetna väsen. De bara ÄR. Som Jesus i sin tid beskrev dem som ”se liljorna på marken” i bergspredikan... de bekymrar sig inte eller har ingen skuld... de utstrålar den de ÄR, trygga på sin egen särprägel och sin egen skönhet.

Allt i det fysiska är i utgångspunkten medvetande, det vill säga mental energi. Vi har upptäckt hur växter och djur besjälas! Genom att ge en växt eller ett djur kärlek, ger vi dem vår energi, vår kärleksvibration! När vi verkligen bryr oss om en växt eller ett djur, fyller vi deras celler med en annan typ energi än just den som de hade tidigare, vi fyller den med känsloenergi/kärleksenergi! – Det är det samma som själsenergi. När växten eller djuret har fått i sig denna vibration, kan du kommunicera med dem. De har faktiskt fått en själ av din hjärtenergi. De har då fått förmåga att inkarnera som individuella individer. Växter och djur som inte är besjälade, går tillbaka till gruppmedvetandet de kommer från, när de dör.

Jag upptäckte detta speciellt genom vmina egna krukväxter, som jag har börjat att prata med. Då jag skulle flytta, ville de vara med mig allesammans, utom en. Det var en orkide’ som vi nyligen hade fått och som vi inte hade något förhållande till. Jag hade en tid lagt märke till hur mina blomster trivdes. En gång i fjol vår, då jag var på besök hos en dam som har en stor kaffeplanta som hon har haft i många år, fick jag kontakt med den på pendel! Från den dagen började jag prata med växter, först på pendel, men senare direkt genom att fråga dem ja- och nejfrågor... Har du någon växt du tycker om, så prova!

Det vi behöver bli medvetna om, är att vi behöver TACKA djuren och växterna för alla gåvor de ger oss! Detta är speciellt viktigt både i förbindelse med måltid/allt vi tar in av föda – och all användning av djur till arbete, arbetskraft och fritid. Då för vi både dem och oss själva upp i frekvens!

Det är viktigt att inse att vi inte behöver tänka på om maten skall innehålla alla mineraler vi behöver. Det som nu är viktigt att förstå, är att det vita ljuset innehåller ALLT som existerar! Och att det som är viktigt är att ha full visshet om att livskraften som strömmar in i dig ger dig ALLT du behöver. Det är faktiskt mycket viktigare att NJUTA maten och älska det du äter än att passa på att få i dig vitaminer. – Var tacksam för maten... för all föda du tar in är gåvor från naturen!


Om mat och dryck -

Det viktigaste av allt - mat är kärlek för dig själv! Ett par exempel på ett av de sätt vi kan leda oss själva, djuren, växterna på jordklotet upp i vibrasjon.
Det viktigaste av allt - mat är kärlek för dig själv.Något som är minst lika viktigt är tacksamhet - det är energi som räcker fram til den det gäller

Jag älskar kaffe latte. Varje gång jag lagar mig en kopp, ser jag för mig alla atomerna som vitt ljus i medsols Livets blomma vibration och säger till dem att de är en gåva av kärlek till alla mina celler.. Jag säger det faktiskt till vattnet innan jag lagar kaffet också. Därefter tackar jag alla kor i hela världen för de fantastiska gåvorna som jag får från mjölken (jag tycker om ost och smör också!). Så tackar jag kaffeträdet för gåvorna av smak och arom och därefter tackar jag dom som har plockat kaffebönorna och dom som har tillverkat kaffet.


Till frukost brukar jag äta en brödskiva med banan. Medan jag skär brödet tackar  jag vetet, rågen, havren, sesamfröplantan, linplantan som är ingredienserna i brödet.

Så tackar jag korna medan jag smör på smör och när vjagöppnar bananen, ser jag för mig en skog med bananpalmer jag en gång såg, och sänder tack både till dem och till dem som plockat bananerna. Då vet jag att alla bananpalmer mottar tacksamheten. Så slår jag vatten över tepåsen och tackar tebusken och alla dem som har plockat tebladen.
Det följande lärde en mästare mig en gång för länge sedan att säga om det vi äter. Det ger maten samma vibration som den vi själv har.
This is completely in alignment with my body”.

Du kan säga det motsvarande på svenska: Detta är i fullständig enighet med min kropp”

Eller – du kan säga om maten du äter, medan du ser för dig varje atom som vitt vibrerande ljus:

Denna mat har den högsta möjliga vibration som mina celler kan ta emot”


Försök meditera på att vara en växt eller ett träd! Det är en stor upplevelse att komma in i växtens tillstånd av stolthet och glädje över att vara sig själv och kärlek til sig själv!

 

Anna Margareta Berg i Arvika har översatt denna sidan.