En ny riktning

Införandet  Hem  Vår dyrbara planet  Partiklarnas dans  Frigöringsnycklarna  Universums egenskaper  Från författaren

Cellernas enorma potensiella medvetande

På samma sätt som allt annat som existerar består vi av atomer som gång på gång skapar molekyler, som gång på gång skapar celler. Det jag har upptäckt är att cellerna bär på alla hemligheterna! De har hela Universums visdom i sig! Jag hämtar inte min insikt från fysikböcker, laboratorieforsök och/eller matematiska beräkningar, men från mina egna celler! De hämtar återigen informationen från alla medvetandelag i Universum därför att alla celler är en reflektion av hela Universum. Efter att jag gjorde mig fri från inlärd information som utvecklats av människor fick jag förmåga att ta in högre visdom från det universella medvetandet. Det är först i loppet av det sista halvåret att jag har börjat förstå att det är våra celler som sitter med kunskapen. Varje cell i oss är lika komplicerad som hela vår kropp! .


Allt vi kan uppfatta med våra sanser består av atomer. Både våra kroppar, växterna och djuren består av de samma grundläggande beståndsdelar som fysikerna fann fram till för ca 100 år sedan. (Niels Bohr lade fram atom-modellen 1913). Det fysikerna har funnit ut, är att atomen för det mesta består av tomrum, at- elektronerna är mycket små partiklar som cirkulerar runt en kärna. De har slagit fast att materia uppfattas som fasthet av oss människor på grund av partiklarnas rörelse och struktur.

En av mästerna förklarar att elektronernas banor runt kärnan av atomerna i det som finns på Jorden, är en reflektion av planeternas banor runt vår sol. Vi får förklarat att detta infattar en viktig princip som är grundlaget för alla universer. Mikrokosmos är en reflektion av makrokosmos i samma solsystem. Detta vill säga att rotationen och banorna som Jorden har runt Solen reflekteras i atomerna på Jorden. 

Var enaste atom är medveten på så sätt att den håller Universums visdom!

Det är detta som gör att ett och samma medvetande kan vara överallt på en gång. Detta är med andra ord det fenomen som har kallats ”Ande”. Vi har haft en lång period på Jorden där det medvetande som människorna varit en del av, har kallat sig själv "Gud". Detta har skapat det som har kallats "separationen".  Nu går denna energi över i ENhet så att vi här på Jorden vill börja förstå skaparverkets verkliga struktur. Den har varit den energi som hindrat oss i att ta i bruk kunskapen om atomen och kvantfysiken helt fram till nu i de senare år.

Detta är centralt för begreppet EN-het. Ett universum är ett väsens medvetande. Ett universum är en EN-het av medvetande.

Vi kan jämföra Universum med vår kropp... den ÄR faktiskt ett universum. Alla cellerna (som är uppbyggda av "medvetna" atomer) är medvetna och bär med sig en mängd information och kunskap. Tillsammans är alla dina celler den du ÄR. På samma sätt är den ”kropp” som den Universella, det medvetande kärleksuniversum som vi tillhör. Allt innanför vårt universum har länge tillhört en ”kropp”. Det universella medvetande har varit tillgängligt för alla på Jorden i hela denna cykel i Jordens och mänsklighetens historia enom en mästare som programmerade sig til at vara alla! Derför har han givit tilgång til det som har kallats ”Akasha-arkivet”. Det finns inget arkiv i vanlig mening, det ÄR helt enkelt alla cellers medvetande!

Michael är ett stort medvetande och mästare som också finns överallt. (Alla som har celler som är upplysta, det vill säga, de är rent vitt ljus, har förmåga att vara närvarande överallt samtidigt med sitt medvetande). Han hade tidigare bara sitt eget rike: Änglariket, som var hans kropp, dvs. att alla änglar av vissa slag var tillsammans hans medvetande. Nu har Michael och den nya Mästaren gått samman om att hålla ihop Jordens nya medvetande tilsamman med Änglariket. Detta betyder att de har gått samman om att skapa en medvetandestruktur inne i och utanför Jorden med det bästa som har kommit ur människornas historia. De har tagit upp i sig alla de goda egenskaper som samlats av mänsklighetens samlade erfarenheter. I tillägg är de tre mästarnas egenskaper deras egna egenskaper, så att dessa också automatiskt är tillgängliga för oss.

Det betyder att alla människor är ”celler” i detta EN-hetsrike! Efter hand som vi nu tar in mer och mer av det nya medvetandet, vill alla våra celler åter uppfatta den nya förståelsen.

Så länge en människa håller på sina gamla tankeformer, skapar de delvis sitt eget universum! De blir ett universum i Universum! Efter hand som vi människor nu släpper de gamla tankeformerna, blir våra celler i enhet med ENhets-Universum och separationen vill vara över och vi vill gå in i en ny dimension.

MEDVETANDET I CELLERNA I VÅRA KROPPAR RÖR SIG MOT EN FÖRSTÅELSE AV ATT VAR OCH EN AV DEM ÄR ETT MED ALLT SOM ÄR!

Tillbaka till Vår dyrbara planet