Frigöringsnycklarne
Hem

  Nycklarna 

Praktisk vägledning

Karta över känslor

Hur hittar du minnet?

Irrationella mönster

Inre barnet

Att frigöra sig

Energifältet

Tålamod och viljekraft

Acceptera
sig själv


Frigörings-n
ycklarna är basserad på studier av livsenergins natur.   Jag har uppteckt at livsenergi er kärlek i varenda cell. Det är det som gör att cellene (som utvecklas från den befruktade egget) har drivkraft att dela sig och påbørja processen som livet är. Våra celler programmerande så när de førsta människorna skapades.  
Minnen är lagrade i cellerna. Själen, som representerar våra kjänslor er  våre, er kolad till hela kroppen. Därför  är det viktigt att frigöra smärtsamma känslor och negativa tankar om oss själva.. som oftast kommer från minnen.

Jag har skrivit en bok om livsenergin och hur vi kan hålla oss friska genom att släppa känslor. Den är publicerad på norska under titeln "LIVSENERGIN och cellarnas hemlighet" Du kan köpa den HÄR.
 

Hela tiden har vi ett val om vi ønskar att leva i glädje och kärlek eller i smärta och fruktan.  I varje ögonblick kan vi lägga om kursen. Vi har hela tiden möjlighet att släppa det som hindrar oss från att växa. Men de flesta av oss vet inte hur!
 Tankar är skapande energi. Att vi håller fast på tankar som ligger lagrade i det omedvetna är det som leder till begränsningar, smërtor och sjukdom. Detta är tankeformer som sätter sig fast därför att de skapades av smärtsamma situationer. För att få fastlåst energi att igen flyta, måste vi få syn på det som är smärtsamt och därefter acceptera känslan, förlåta känslan för att så släppa den. Vi har en tendens att skjuta undan smärtan.
En situation som du upplever som smärtsam och  inte bearbetar, vill skapa omedvetna tankemönster som på nytt skapar liknande situationer.
Accept
-nycklarna till att släppa är redskap som kan sätta dig fri från de känslomässiga smärtorna och de tankeformer som har skapat blockeringar inte bara i den mentala energin, men också i kroppen. Våra fysiska smärtor är ”indikatorlamporna” som blinkar och berättar för oss hur vi kan finna vägen till det som ligger där.....

 Erkännande/Accept. Vi behöver erkänna att vi har gjort något eller förnimmer något som känns obehagligt. Antingen det är en känsla som uppstår här och nu, eller en känsla om något som har hänt i förtiden, så är det att erkänna känslan det viktigaste redskapet för att sätta smärtan fri. Några gånger kan en smärta försvinna bara genom att erkänna den och förstå vad det handlar om. Du kan skapa  så många meningar  du kan om det du känner beträffande  situationen. Ta dig tid till att känna efter vad du verkligen känner! När du börjar att nysta i en ände, så kommer alla de sanna känslorna upp till ytan efter hand. Se på listan över chakrana och känn om någon av smärtorna du har i kroppen kan ge dig en väg in också. Upprepa meningarna tills känslorna släpper taget och fortsätt så till nästa nyckel.

Förlåtelse.
Vi behöver förlåta oss själva och de personer som är involverade i situationen.
Det som är nytt och annorlunda med dessa nycklar, är att också be sig själv om förlåtelse för de känslor man känner. Vi är skapta av det medvetande som består av neutral kärlek och därför måste vi förlåta att vi har smärtsamma känslor som inte är i samklang med ren kärlek! Detta är eget karma! Karma är bunden energi som alltid blir förlöst genom accept och förlåtelse. Förlåtelsen måste också komma från hjärtat. Vi måste verkligen mena det. Upprepa gärna meningarna om förlåtelse tills du vet och känner att den kommer från hjärtat. Väldigt ofta kommer tårarna. Önska tårarna välkomna. De visar att vi har nått det nivå vi behöver komma till för att sätta oss själva fri. Om du inte gråter så är det också OK. Några gånger är saken inte så smärtsam. Andra gånger är det du jobbar med en öppning till något som du på ett senare tidspunkt kommer att jobba djupare med. Du vill känna i ditt hjärta om du verkligen förlåter. Vi upprepar många olika meningar när vi ber om förlåtelse. Ofta känns det som om stenar lyfts ut av kroppen när vi använder denna nyckel.

För att förlåta andra som vi känner har gjort oss ont, kan det vara nödvändigt att se situationen i ett högre perspektiv: att vi alla är på resa i livet där vi skapar tankemönster hos varandra genom omedvetna tankemönster och nästan alla bär med sig sår som får oss att handla som vi gör. I djupet av oss alla är den rena kärleken.

 Kärlek.
Det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att inte vara perfekta. Vi är älskade av livsenergin även om vi inte är perfekta. När vi gör det samma, så blir våra mörka sidor till ljus. Vi tar utgångspunkt i samma smärtsamma känsla och säger till oss själv att vi älskar oss själv – även om vi t ex har skuldkänsla. Skuldkänsla är ett okänt begrepp för livsenergin! När vi säger den här meningen, integrerar vi ’skuggan’... vi möter vårt eget mörker och gör om det till ljus. Vi läker smärtan i vårt inre.

 Att ge släpp.
När vi har kommit så långt, brukar vi känna efter om alla känslor har lagt sig.... Har de inte det, känner vi det ofta i kroppen. Då måste vi tillbaka till situationen som skapade dem och finna ut vad som är kvar. Och ta de glömda känslorna hela vägen genom nycklarna tills de släpper taget. Så tar vi en och en känsla och säger aktivt: ”Vi ger nu släpp på känslan av ...” t ex skuldkänslan och känner att den släpper taget. Det gör gott!

 
Det vi först måste göra är att erkänna de sätt på vilka omgivningarna, vår kropp och våra känslor sänder oss signaler om vad vi skapar med hjälp av de omedvetna, upprepade tankarna i det omedvetna. Vi reagerar varje dag med våra känslor. För att kunna fjärna omedvetna upprepande tankar från vårt fält och vår kropp, så måste vi våga känna på känslorna. När vi upplever något smärtsamt, vet vi att den situation som utlöste det som regel påvårner oss om något som upplevdes som ont en gång tidigare. Den gången skapade vi tankar som sade att ”så är det”... något som på nytt skapar liknande situationer därför att dessa omedvetna tankar också är skapande, mental energi.

Eftersom ”Det stora medvetande” (som är partiklarnas samlade medvetande) är i alla ting och i alla andra, försöker alla andra att oupphörlig hjälpa oss att finna tillbaka till harmonin genom händelserna utanför og inne i oss... alla andra är "gåvor" till oss.

Vi bör alltid se på oss själv som harmoni och kärlek för att få syn på budskapen därför att det är våra egna upprepande ’negativa’ medvetandemönster (kreativ energi) som skapar alla begränsande upplevelser.

Detta är det som är svårast för många därför att det innebär att gå in i den omedvetna delen av sinnet, den som innehåller den dolda fruktan. För de flesta känns det mycket obehagligt, så de finner på många ursäkter för att inte behöva gå sig själv i möte. Vi kan försäkra dig, det är ingenting att vara rädd för. Det du tror är ett hemskt monster vill visa sig vara en fantastisk skatt...

Ofta, när vi arbetar med inre processer, måste vi se tillbaka på barndommen. Vi kan möta monster som är en del av oss eller vi kan möta det inre barnet som känner sig overgivet. Vi är alltid säker på, om det är en äkta känsla knuten till det som kommer upp, att det vi har att göra med är äkta och att vi måste erkänna känslan och förlåta den för att sätta oss själv fri.

När du upplever den underbara känslan det är att sätta sig själv fri från en blockering, så vill du välja att göra det om och om igen, helt till ditt fält är rent och vibrerer fritt...

 Inger B Susæg

  

Det finns många års arbete bakom denna webbplats. Pengar behövs för att fortsätta. Jag uppmanar er som använder webbplatsen för att betala för dess användning.
För personligt bruk NOK 200, -
När du använder denna webbplats i grupper upp till 7 personer, NOK 1000, -
När du använder webbplatsen i större grupper eller föreningar NOK 3000, -
När du / ni använder denna webbplats som underlag för sitt arbete ensam eller i större sammanhang, kontakta.

Den här sidan och några sidor som hanterar nycklarna är översatt av Anna Margareta Berg