En ny riktning
PARTIKLARNAS DANS
former grundläggande medvetande energier

Införandet  Hem  Vår dyrbara planet  Partiklarnas dans  Frigöringsnycklarna  Egenskaper som leder till fred  Från författaren

All existens består av samma små "byggstenar", ljuspartiklar. Partiklar spinner på många olika sätt och har många olika uppgifter. Även de partiklar som utgör stenar är ljuspartiklar. Det är deras spinnmönster som gör att vi uppfattar fysisk materia som fysiskt. De ljuspartiklar som utgör den medvetna delen av människan (tankar och känslor) har samma ursprung som de partiklar som snurra i atomer.
Vårt sinne är en concentration av partiklar som är beläget mitt i huvudet.
Concentrationen har ett visst mönster för att fungera och för att kunna resonera logiskt. Sinnet är associerad, inte bara till hjärnans funktion utan till hela kroppens energisystem.

Tankeenergi är den energi som ger impulser som leder partiklarna så att "uppförandet" i skapelsen på alla nivåer.
Tanker avges från partiklar i kluster, antingen mänsklig sinne eller sinnet för själens struktur. Om vi ​​har ett öppet sinne när vi dör, blandar concentrationen i sinnet med själen sinne så att sinnet är med oss.
Själen är centrum av bröstkorgen, men vibrerar samtidigt i alla celler i kroppen, är anslutna via chakrasystemet.
Sinnets partiklar har en enorm förmåga att verka över tid och rum.
LIV startade från enstaka ljuspartiklar som en gång i det avlägsna förflutna upptäckte genom samarbete och genom att gruppera sig att de kunde bilda varelser. De första partiklarna som gjorde detta er vår galaxes stora
mästarnas själs-essenser. De gamla universum utvecklats från en partikels förståelse av tillvaron. Det nya universum som nu är etablerad bygger både på det gamla mästarnas visdom och på frukterna av upplevelse mänskligheten har gjort.

Eterisk energi där partiklarna går i 2-dimensionella cirkelbanor som skapar mönster av Blommer... På figuren uppe till vänster är ett sådant mönster lagt runt en kulform. Grundformen är sådan: 1 cirkel i centrum. Ut från denna går 6 cirklar med samma radie, som alla har centrum på den första cirkellinjen. De möts alltså alla i centrum och skapar ett mönster med 6 ”kronblad”. Tillsammans 7 cirklar skapar grundmönstret. Detta kallas för ett Livets-Blomma-mönster. Partiklarna i alla atomer i alla HÔGRE univers rör sig efter principen som på bilden. Bara i den fysiska verkligheten, på de lägre plan av skapelse, rör partiklarna sig runt kärnan båda vägar så som vi känner atommodellen. Ljuspartiklarna som skapar eterisk energi, går i medsols banor och den samma partikeln går i samma bana hela tiden och samarbetar med partiklarna så att de tillsammans skapar strukturer! Nu när mänskligheten skall upp i en högre dimension, kommer våra "atomer" att spinna i Livets Blomma mönster! Det skall vi hjälpa dem med från och med nu!

Själsenergi eller känsloenergi där partiklarna går i kulformade banor är utgångspunkten. Föreställ dig en kula där det är plasserat lika stora kulor runt och genom, efter samma princip som ovan. Det vill då bli plats till 12 kulor runt den första kulan efter motsvarande princip, så att du kan tänka dig att det skapas en tre-dimensionell Livets Blomma. Mästarna visar mig att i varje kula är det 12 partiklar som går i 12x12 banor, alltså 144 banor ... som alltså skapar en kula.
Om du tänker dig att det är ett lag kulor utanpå de 12 som ligger runt den första vill det bli 60 kulor. Om du gör det samma en rad till, blir det 300 kulor. En sådan själskula är det du ser på bilden uppe till höger. Bilden visar faktiskt Randi’s
mästare-guide som är i hennes fält i det ögonblick bilden togs. Detta är en själ i12.e dimension.

 

Vi kan skapa genom att visualisera Blomma mönster på olika sätt.
 

Något mycket intressant att lära, är att visualisera att det är en ihålig pelare av en sådan blommönster från hjärtchakrat i mitten av bröstet till tallkottkörteln, som ligger mitt i huvudet. Det skall vara vitt ljus. Den skapar ett samband mellan själen med centrum i hjärtat och sinnet som bor i tallkottkörteln.

När vi drar linjerna mellan skäringspunkterna i ett Livets Blomma boll skapas geometriska figurer som skapar nät av medveten energi inne i och utanför Jorden. Mästerna i 12.e dimension har skapat strukturer med sina medvetna tankar som innehåller den universella energin.