En ny riktning
Egenskaper som leder till fred

Denna
sida tillhör också
one-family-of-joy.com

Införandet  Hem  Vår dyrbara planet  Partiklarnas dans  Frigöringsnycklarna  Egenskaper som leder till fred  Från författaren


Att arbeta aktivt med dessa egenskaper ger nya insikter. Även i mänsklig interaktion. Du kommer att se möjligheter att skapa hållbar fred. Du kanske har många av dessa egenskaper? Att bli medveten om dessa egenskaper och aktivera dem ger ett stort lyft. :)

I den fysiska verkligheten visar ljuspartiklarna att de kan vibrera i regnbåges färger. Men existensen består inte bara av den fysiska verkligheten och människan består inte bara av den fysiska kroppen ... All existens består av partiklar som spinner på olika sätt, even våra tankar och känslor! Varje egenskap har faktiskt en motsvarande färgvibration.
På denna sida kommer att uppmanas att ta inn nya egenskaper genom att fylla dina celler med färger och förtroende! Med kunskap om vad egenskapen innebär, deklarear du att du er egenskapen.
attraheras partiklar till ditt fält som börjar spinna i nya färger vibrationer och skapa nya egenskaper! Då måste du aktivt vara medveten om att du har dem och använda dem! Här är några exempel:


 


Glädje över att leva

 


 Att vara optimistisk / hoppfull

 

Jag er handlekraftig (Jag gör vad jag behöver utan dröjsmål.)

 


Klarhet
 

 


Förmåga at släppa det som inte tjänar oss

Först av allt, förklarar vem du är genom ditt namn, födelsedatum och ditt kön. Liksom andra egenskaper hos den person du är. De är medvetna partiklar! De behöver veta att de tillhör dig!
Fyll
dina celler och aura med färgen och säga högt att du är egenskapen, att du verkligen
menar det! Som ett löfte till dig själv. Reflektera över den innan du gör det, verkligen veta vad det betyder - diskutera det med andra och dela dina erfarenheter! Lägg sedan en holografisk blommaboll runt den och snurra den medurs runt auran.  Det öppnar nya dörrar i ditt liv!

 


Förmåga att aldrig ge upp på vägen till det goda

 

 

Förmåga att ändra attityd

 


Respekt

 


Ärlighet med mig själv och andra

 

Att ha full tilltro till egna skapande tankar

 

 Att se det svåra som en utmaning

 


Förmåga att förlåta

Platina

 


Accept och uppskattning av mångfald

 


Rettvisa
En egenskap vi har utvecklat genom mänsklighetens resa.

 

Samarbete

 


Att acceptera sig själv så som man ÄR och at andra är där de är i sin utveckling

 


Tacksamhet

 

 Hjälpsamhet

Alla partiklar som utgör livet på jorden har kunskap om alla de arter som finns här. Tillsammans har de sparat alla erfarenheter som har utvecklats. Denna minnesbank har alla tillgång til. Den är vårt universella medvetande.

 


Glädje genom att ge och genom att glädja andra

 

 Förmåga att se alla som jämlika
 

   

Övervägande

 Ansvar for sig själv och ansvar för gemensamheten
 

 

Heder
Silver

 

 

Förmåga att erkänna att jag har gjort något som inte fungerar för mig själv eller andra

 

 

Mot

   

Generositet
 

Vi föds med vissa egenskaper som formar oss som enskilda människor. När vi möter situationer som lär oss något positivt om oss själva genom reflektion och självkännedom gör vi bestämmelser eftersom livet flyttar sig framåt. - Då får vi utveckla nya egenskaper som är färger i vårt livs sortiment av färger.

   

Att vara snäll

 

 


Förmåga att känna med andra

 


Flexibilitet

 

Glädje över att förlåta

 


Fred

 

Behov att lära

 


Glädje i hjärtat över att skapa

 


Förmåga att lära genom att observera livet 

 


 Att vara en god lyssnare

 


Att vara stolt över den man är

 


Ödmjukhet

 


Tålamod 

Förmåga att se hur min känslomässiga smärta skaper mitt liv.

 


Glädje över att skapa och förstå metaforer

 


Förmåga att visualisera

 


Oskyldig glädje - barnlig glädje

 

Att vara lekfull

   

Förtroande

 

 

Att tillåta andra att utvecklas i sin takt och på sitt eget sätt

 


Förmåga att vara intim utan att vara sexuell
 

 


Värdighet

 


Att lita på att andra tar ansvar för seg själva.
 

 

Förmåga att kjänna sanningen i hjärta

 


Förmåga att säga högt vad man menar utan att såra

 


Förmåga att se och förstå hur andras känslomässiga smerta skapar deras liv

 


Tacksamhet till jorden, djurriket, växtriket, elementalriket, devariket og änglariket

   

Vård

 


Kärlek til andre i balans med kärleken til en själv
 

 


Tilltro till att andra finner sanningen i sina hjärtan 

 


Glädje över gemenskap med andra

 

Att hålla positiva löften till sig själv och till andra 

Att vara välvårdade

 

 

 


Skönhetssmak

   

Förmåga att se det vackra i andra människors ansikte.

Nedan är hjärtats gröna livets Blomma hologram av tacksamhet, samarbete, förtroende, engagemang, medkänsla med mera.