En ny riktning

Införandet  Hem  Vår dyrbara planet  Frigöringsnycklarna  Egenskaper som leder till fred  Från författaren


Några synpunkter som jag gjorde på vägen, skrivit i 2006.

Genom min resa ser jag att allt i Universum är en gigantisk sammanhängande medvetandeorganism. Detta närmande till tillvaron innebär att det är direkt förbindelse mellan ditt sinne och Universums medvetande. Du är faktiskt i stånd till att koppla dig på detta medvetande när som helst därför att det är din intuition! Intuitionen visar oss alltid den allra bästa lösningen när vi vågar lita helt och fullt på den.

Detta tankesätt ger oss en världsbild som förändrar uppfattningen om vem vi är och vad som är meningen med att vara här. Vi är alla aspekter av EN energi som leker med sig själv för att utveckla sig genom att skapa och skapa varje ögonblick.…

Jag menar att sättet som vi i dag uppfattar världen på håller oss fast i en situation som inte längre tjänar mänskligheten. … att det som hela tiden leder till ofred och lidande är vår uppfattning om oss själva.

Jag menar att regeln om objektivitet i forskning måste tillsidosättas om vi ska lära oss mer om den starkaste kraften som finns, nämligen medvetande.    

Huvudfokus är hur allt i skaparverket förändrar sig när vi betraktar det som medvetande. Eftersom vi inte har vetat hur denna starka energi fungerar, har vi varit nickedockor till vår egen överbevisning som håller oss fast i den världsbild vi har i dag. Vi behöver helt enkelt ett nytt sätt att tolka livet på!

Nu har medvetandet, som har hållit oss fast i en överbevisning om att vi är små och beroende av krafter utanför oss själva, gått i upplösning. Den nya förståelsen av helhet är tillgänglig för alla på ett helt nytt sätt.  Det betyder inte att alla vaknar på ett ögonblick, men att alla nu har ny tillgänglig information genom högre medvetande!

Vad är det som får oss att skapa konflikter och orättvisa? Vi har funnit ut att det är de känslomässiga smärtorna som vi alla bär med oss. De är drivkrafterna bakom alla slags negativa tankar och handlingar, det är ”drivmedlet” i alla konflikter mellan människor. Ändå blir inte det som vi känner sett på som en viktig del av forskning eller myndigheter, men sett på som en del av privatlivet och räknas inte med i fredsarbete. …

När vi förstår vilka nödvändiga ändringar vi kan göra, så kommer vi att få tillgång till det enorma medvetande som vi är delar av. Vi är direkt förbundet med Den Universella energins medvetande när vi vet att vi är det. Vi ÄR allesammans den Universella energins medvetande.

Vi har alla ansvar för att använda den fria viljan för att vända utvecklingen på Jorden i en positiv riktning. Det kan inte göras genom politiska, ekonomiska eller religiösa lösningar med dagens tankesätt.  Det måste göras från insidan av varje enskild människa och i en helt ny ram. Den här websidan berättar hur detta är möjligt.